انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » برچسب 'پیشگیری'

در مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۴، گردهمایی آگاهسازی توأم با آشنایی با راهکارهای پیشگیری از خودکشی، به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی در استان لرستان صورت پذیرفت، قابل به ذکر است این اقدام به همت کلینیک مددکاری اجتماعی شمس کریمان و با همکاری دفتر انجمن مددکاران اجتماعی استان لرستان محقق شد. منبع: روابط عمومی انجمن…   [ ادامه نوشته ]