انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » برچسب 'نظام مددکاری اجتماعی'

در صورتی که سازمان نظام مددکاری اجتماعی در کشور تشکیل شود؛ مددکاران اجتماعی کشور می توانند یک پایگاه رسمی و صنفی در اختیار داشته باشند اما حقیقت این است که تشکیل سازمان نظام مددکاری به هیچ وجه جای دیگران بویژه تشکل های صنفی را تنگ نخواهد کرد! اولین دلیل ظهور و شکل گیری نهادهای حرفه ای…   [ ادامه نوشته ]