انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » برچسب 'مددکاری اجتماعی ایران'

پس از عمر ۶۰ ساله مددکاری اجتماعی در ایران با یک پرسش اساسی مواجه هستیم: مددکاران اجتماعی چقدر در جامعه شناخته شده هستند؟ سهم مددکاران اجتماعی در توسعه اجتماعی و به ‌زیستن افراد جامعه و کاهش آلام اجتماعی چقدر است؟ در پاسخ به این پرسش ها باید گفت در سیاست‌گذاریهای کلان اجتماعی بایستی تغییرات جدی…   [ ادامه نوشته ]

در تبیین نیاز جامعه به مددکاران اجتماعی، واقعیتی وجود دارد که آنها بطور خاص مورد حمایت قرار نمیگیرند و این امر به رشد آنها کمکی نمیکند و در واقع آنها را نمی سازند. مددکاران اجتماعی گاه در معرض فشارهایی قرار دارند فشارهایی که حتی زندگی اجتماعی آنها را تهدید می کند. این فشارهای به موقع…   [ ادامه نوشته ]

در صورتی که سازمان نظام مددکاری اجتماعی در کشور تشکیل شود؛ مددکاران اجتماعی کشور می توانند یک پایگاه رسمی و صنفی در اختیار داشته باشند اما حقیقت این است که تشکیل سازمان نظام مددکاری به هیچ وجه جای دیگران بویژه تشکل های صنفی را تنگ نخواهد کرد! اولین دلیل ظهور و شکل گیری نهادهای حرفه ای…   [ ادامه نوشته ]