انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » آرشیو دسته 'آموزشی'

فصل اول- کلیات و اهداف ماده ۱ نام:انجمن مددکاران اجتماعی ایران : انجمنی است  (صنفی- علمی یا صنفی- تخصصی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا انجمن نامیده می شود. تبصره: متخصص مددکاری اجتماعی: در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاق می شود که در رشته خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی…   [ ادامه نوشته ]