انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » اخبار انجمن » دیدار نوروزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارشی تصویری از حضور ریاست انجمن مددکاران اجتماعی استان لرستان در دیدار نوروزی بعمل آمده در دفتر مرکزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

IMG_6221IMG_6125IMG_6120

webtab

  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

پشتیبانان

  • Iranian Social Workers
  • انجمن مددکاران اجتماعی ایران
  • کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور
  • سازمان بهزیستی کشور