انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » اخبار انجمن » گزارش میدانی ششم از حضور نماینده مددکاران اجتماعی استان لرستان در شهرستان چگنی خرم آباد؛ بخش شاهيوند + تصاویر

اين گزارش ميدانی به درخواست و پيشنهاد خانم مهری فتاحی نماينده انجمن مددكاران اجتماعی ايران در استان لرستان تهيه شده كه تعدادی از مددكاران داوطلب گزارشات ميدانی را از شهرستانهاي پلدختر و معمولان، خرم آباد، چگنی، نورآباد و درود و كوهدشت تهيه كردند كه به ترتيب ارائه خواهد شد. اين اقدام با هدف برنامه ريزی و انجام مداخلات موثر مددكاران در سطح استان انجام گرديده است.

==============

آغازسال 98 درکشورباسیل گره خورد. درست چندساعت قبل ازتحویل سال نو، تاکنون هرروزیک بخش ازکشوردرگیراین بلای طبیعی است به نحوی که تمام نگاه ها رابه خود جلب کرده است.صرفنظر از دلایل و چرایی وقوع این حوادث که به ناکارآمدی نهادهای ذیربط مرتبط است وهمچنین صرفنظر ازنحوه مدیریت این بحران که انتقادات زیادی رابرانگیخته است،موضوعی که اکنون به عنوان یک واقعیت ملموس و تلخ درپیش روی ساکنان استان های سیل زده قراردارد،تهدبدشرایط روحی و روانی آنان است.واقعیت این است که سیل فقط خانه های آنان راباخود نبرده ،بلکه روح و روان آنان رادربرابراین بی خانمانی فروریخته است.در سیل اخیرلرستان حدود 30 هزار نفر بی خانمان شده اند که اینها درواقع به غیر ازلباس تن خود چیزی برایشان باقی نمانده است.این بی خانمانی خود آغازی بر بروز مشکلات و مسائل روحی و روانی است که (تاب آوری)افراد مناطق آسیب دیده را دربرابر حادثه پیش آمده از بین می برد.
گزارش ذیل مربوط به بخش شاهیوند می باشد.
بخش شاهیوند به مرکزیت روستای چم پلک یکی از بخش های سه گانه شهرستان دوره در استان لرستان است.طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران جمعیت آن حدود35 هزار نفر بوده است.
بخش شاهیوند تنها بخش این شهرستان است که مرکز آن به شهرستان تبدیل نشده است.مردم شاهیوند به زبان شیرین لکی تکلم می کنند.قبل از تشکیل شهرستان دوره،بخش شاهیوند از توابع شهرستان خرم آباد بوده است،این بخش با63 روستا در قالب دهستان های کشکان شمالی و کشکان جنوبی که رودخانه کشکان از وسط آن می گذرد.
این منطقه دارای امکانات سیاحتی هم شامل چشمه سراب کله هو،آبشار ویشه واقع در روستای انارستان ،آبشار دالو درکشکان شمالی و پل تاریخی کشکان و طبیعت بکر این بخش از مناطق گردشگری استان می باشد.
هم چنین این روستاازامکانات مناسبی مانند: دفتر مخابرات ،مدرسه،بانک،مرکز بهداشتی درمانی برخورداراست.
خشم طبیعت مانند دیگر مناطق کشور آسیب های فراوانی براین منطقه وارد نموده است که گزارش آن به شرح ذیل می باشد.
در تاریخ 98/1/14 مددکارخانم سمیه رضایی منفرد یه نفر از اهالی بخش #شاهیوند بنام آقای حسن مرادپور دارای مدرک کارشناس حقوق آگاه به مسایل فرهنگی ،تاریخی،مکان های سیاحتی وزیارتی بخش شاهیوند به عنوان راهنما جهت بررسی خسارت های وارده بعد از سیل دیدن شد.
دربین روستاهای خسارت دیده دراین منطقه روستای چم خوشه بابیشترین خسارت مواجه است.این روستا که دارای 200 خانوار می باشد در سیل اخیر حدود 14 منزل مسکونی به صورت کامل تخریب گردیده است.
روستای چم خوشه واقع درکنار رودخانه کشکان براثر طغیان رودخانه آسیب دیده است.
ازدیگر روستاهای خسارت دیده از سیل اخیر می توان به روستای خاطره که حدود 300 خانوار و روستای چم دانه باحدود 150 خانوار می باشد اشاره کرد.که خسارت وارده در روستای خاطره شامل تخریب کامل ۵ منزل مسکونی بر اثر رانش زمین می باشد.
هم چنین خسارت های وارد شده علاوه بر دارایی های اهالی روستا از جمله از بین رفتن احشام و ذخیره های علوفه ،باغات و زمین های کشاورزی و فوت یک نفر بر اثر سیل های اخیر
خسارت های وارده به زیر ساخت های این روستا از جمله تخریب کامل پل کشکان(ارتباط بین چگنی وشاهیوند) و پل فلزی که ارتباط دهنده بین بخش شاهیوند می باشد.و از بین رفتن حدود ۵۰درصد از جاده بخش #شاهیوند بطرف شهرستان دوره چگنی
تعداد کشته شدگان یک نفر ازاهالی روستا کلبان براثرسیل اعلام شده است.
بنابراین کمکهابه مردم مصیبت زده بایدبه گونه ای باشدکه (تاب آوری )مردم رادربرابرمشکلات افزایش دهد.مسئله تاب آوری پس ازبحران درهمه جهان باجدیت بسیاری پیگیری میشود.بنابراین سازمان هاونهادهای حمایتی ضمن مرتفع کردن نیازهای مردم سیل زده بایدبه آنان آموزش بدهندکه درگام اول این مصیبت رابه عنوان یک واقعیت تلخ بپذیرند.وسپس به آنان آموزش داده شودکه چگونه اضطراب ،ترس،استرس وخشم هاراکنترل کنندتابهتربتوانندزندگی خودراادامه دهند.مردمی که باچشم خودزندگیشان راشناوربرآب دیدندواکنون سقفی برسرندارند.نان سفره هایشان نیزتوسط سازمان های حمایتی تامین میشود،طبیعی است که حالشان خوب نباشدونیازبه مداخلات روانشناختی داشته باشند،درین شرایط بایدسلامت روان آنهارابسیارموردتوجه قراردهیم.

گرد آورنده: سمیه رضایی منفرد مددکاراجتماعی

webtab