انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » انجمن مددکاران اجتماعی لرستان » گزارش جلسه انجمن مددکاران اجتماعی استان لرستان با اداره آموزش و پرورش استثنایی

صورتجلسه اولین جلسه مشترک اداره آموزش و پرورش استثنایی استان لرستان با نماینده انجمن مددکار اجتماعی ایران شعبه لرستان

جلسه اول مورخ 1/8/99 مکان: دفتر رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی از ساعت١١ لغایت١٤

در اين جلسه ابتدا اقاي اسماعيلي توضيحاتي در خصوص رسالت و اهداف و ساختار سازمان آموزش و پرورش ارايه كردند .٧گروه كم توان ذهنى اسيب ديده بيناير ……… طيف اوتيسم كودكان داراى مشكلات يادگيرى و معلولين اشاره داشتند.
همچنين به وجود ٦٨ مدرسه استثنايي در سطح استان به صورت مستقل و ضميمه اي كه بصورت متمركز و نيمه متمركز فعاليت دارند
كه در مجموع ٥٠٠٠ دانش آموز و ١٨٢٠ نَفَر دانش آموز استثنايي را تحت پوشش قرار داده اند
وي با اشاره به اينكه دانش آموزان استثنايي آسيب پذيرترين گروههاي دانش آموزشي هستند درخواست همكاري و مشاركت انجمن و اعضاي آن را داشتند
همچنين اقاي امرايي توضيحات تكميلي در خصوص گروههاي مختلف و امكان همكاريهاي مشترك رو مطرح نمودند
خانم فتائي نماينده انجمن مددكاران اجتماعي در استان همراه با خانم حسني از پيشكسوتان مددكاري استان و فعال در علوم پزشكي استان نيز به سابقه فعاليت انجمن در استان و ظرفيت فوق العاده مددكاري در استان و زمينه هاي همكاري ممكن اشاره كردند
همچنين ساير اعضاي انجمن مددكاري استان اقايان ياري و خزايي و خانم گوهري نيز به نمونه گزارشهايي از فعاليتهاي خود در استان اشاره كردند كه بخشي از آن شامل گروه هدف سازمان آموزش و پرورش استان بود كه مورد استقبال مسئولين قرار گرفت .

مصوبات اتخاذ شده:

1) در هر شهرستان علاوه بر مشاوره، مدیران مدارس مکلف به همکاری با مددکاران اجتماعی حوزه آسیب های اجتماعی و ریشه یابی آسیب های همکاری نمایند.
2) استفاده از ظرفیت انجمن مددکاری در برگزاری جلسات آموزش خانواده و همچنین جلسات مرتبط همانند آسیب های اجتماعی یا جلسات مشابه در سطح مدارس استثنایی.
3) نیازسنجی آموزشی و پژوهشی با استفاده از ظرفیت انجمن مددکاری، در این زمینه مدارس نیازهای خود را با حضور مددکاردسته بندی و بعد از طریق مددکار جمع بندی و نیاز برتر شناسایی و در دستور کار قرار گیرد.
4) در موضوع کارورزینیروهای مددکار در مدارس استثنایی به عنوان نیروی طرحی می توانند استفاده می شود.
نکته، پیشنهاد می شود انجمن فارغ التحصیلان مددکاری را به آ.پ استثنایی جهت گذراندن دوره دو ساله طرحی معرفی نمایند.
5) همکاری در تدوین نظامنامه مددکاری در صورت نیاز
6) استفاده از نظر کارشناسی انجمن مددکاری جهت بررسی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
7) انجام تحقیقات و پژوهش در حوزه آموزش و پرورش استثنایی با همکاری انجمن مددکاری
8) برگزاری جشن مددکاری در هفته مددکاری با همکاری انجمن در مرکز استان و در صورت لزوم مدارس استان.
9) ثبت و انتقال تجارب مددکاران به آموزش و پرورش اشتثنایی
10) اطلاع رسانی انجمن به آ. پ استثنایی جهت شرکت در همایش ها و گردهمایی های علمی
11) برگزاری جلسات فصلی بین انجمن مددکاری و آ.پ استثنایی
12) بازدید کارشناسان انجمن از مدارس استثنایی و بررسی مسائل و مشکلات مدارس استثنایی به صورت دوره ای و با هماهنگی اداره آ.پ استثنایی.
13)برگزاری کارگاه مددکاری توسط کارشناسان مددکاری در سطح مداری استثنایی به صورت استان با هماهنگی آ.ب استثنایی
14) تهیه برشور، تراکت و همچنین پیام های مرتبط با مددکاری دانش اموزان استثنایی به صورت کلیپ و یا فیلم و ارائه به آموزش و پرورش استثنایی استان از طرف انجمن مددکاری

 

تصاویر جلسه

webtab