انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » اخبار انجمن » دیدار نوروزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارشی تصویری از حضور ریاست انجمن مددکاران اجتماعی استان لرستان در دیدار نوروزی بعمل آمده در دفتر مرکزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

IMG_6221IMG_6125IMG_6120

webtab