انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » اخبار انجمن » گزارش تصویری از برگزاری بازارچه حامیان سرزمین من

گزارش تصویری از برگزاری “بازارچه حامیان سرزمین من، ایران” که کلینیک تخصصی مددکاری اجتماعی شمس کریمان در این بازارچه حضور داشتند. این بازارچه در پنجشنبه 21و22 اسفندماه در عمارت مسعودیه تهران برگزار گردید.

1281144393776303411618491384934133668686409169306980366812282378313670080844620279182696011821822577

webtab