انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » انجمن مددکاران اجتماعی ایران » پیام تبریک انجمن مددکاران لرستان به آقای موسوی چلک

جناب آقای سید حسن موسوی چلک؛

با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور که بحق از سرمایه های ارزشمند این سازمان می باشید، صمیمانه تبریک عرض نموده، رجای واثق داریم که این انتخاب سرآغاز راهی پر امید به سمت دستیابی به قله های رفیع توسعه بهزیستی بوده و نوید بخش نشاط و تحرک جامعه مددکاران اجتماعی ایران خواهد بود. موفقیت و سربلندی شما و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه باری تعالی مسألت می نماییم.

مهری فتاحی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی شعبه لرستان

webtab