انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » عمومی » شیوه نامه تدوین گزارش مصاحبه ی مددکاری اجتماعی + راه ارتباطی جهت ارسال مقاله

بدینوسیله جهت اطلاع مخاطبین این پایگاه اینترنتی، شیوه نامه چگونگی تدوین مقاله گزارش نویسی و نیز کانال ارتباطی جهت ارسال گزارشات و مقالات برای همایش چالش های مستندسازی و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی اعلام می گردد.

جهت دانلود شیوه نامه اینجا کلیک کنید.

راهنمای شیوه نگارش مقالات 

چهارچوب تدوین گزارشات مددکاری اجتماعی

گزارشات و مقالات را به نشانی پست الکترونیک  hamayeshmadadkari@gmail.com ارسال نمایید. 

 

webtab