انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » اخبار انجمن » روز سالمندی گرامی باد

روز 9 مهر ماه در هر سال روز سالمندی نامگذاری شده است تاگامی در راستای تکریم این پدران و مادران برداشته شود. دوران سالمندی همانند دوران کودکی یا جوانی، یکی از مراحل زندگی است. با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش است. ولی دوران سالمندی با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیتهای فیزیکی همراه است. تعریف سالمندی با عبور از مرز 60 سالگی مشخص میشود، که امروز آن را دوران بازنشستگی نامیده اند.
سازمان بهداشت جهانی سالمندی را به ترتیب زیر تعیین میکند:
1.سالمند جوان:60_74سال
2.سالمند:74_90سال
3.سالمند پیر:90سال به بالا

رابطه حرفه مددکاری با پدیده سالمندی:
به طور کلی مددکاران اجتماعی با روشهای زیر به سالمندان کمک میکند:
1.مشاوره کردن وروان درمانی برای مشکلات عاطفی.
2.کمک به سالمندانی که مشکلات مالی،مشکلات جدی مربوط به خورد و خوراک وسرپناه دارند.
3.کمک به سالمندان برای دریافت خدمات اجتماعی،قانون وپزشکی.
4.کار در آسایشگاه سالمندان.
5.کار در موسساتی که از سالمندان مراقبت میکند.
6.کمک به مدیریت موردی که به سالمندان اطمینان خاطر میدهند که یک نفر برنامه های آنها را مویریت میکند.
7.کمک به برنامه ریزی دوران بازنشستگی وهنگام بازنشسته شدن،کمک به سالمندان برای انتقال از دنیای کار به دنیای بازنشستگی که البته گاهی اوقات دشوار است.
از دیگر اقدامات مددکاران،اقدام در سطح کلان،مداخله در سطح فردی،مداخله در سطح خانواده،مداخله در مدیریت غیر رسمی کیس یا مدیریت خانواده ومداخله در قالب گروه میباشد.

مهری فتایی
نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران.شعبه لرستان

webtab