انجمن مددکاران اجتماعی

شعبه استان لرستان

خانه » انجمن مددکاران اجتماعی لرستان » جلسه شورای سیاستگذاری همایش چالش های گزارش نویسی و مستند سازی در مددکاری اجتماعی

جلسه شورای سیاستگذاری همایش چالش های گزارش نویسی و مستند سازی در مددکاری اجتماعی در بهزیستی استان برگزار شد.*

این جلسه بریاست مدیر کل بهزیستی لرستان و با حضور مدیران و نمایندگانی از دستگاههای عضو برگزار شد و در خصوص چگونگی برگزاری و چگونگی اجرای همایش گفتگو و تبادل نظر شد.

همایون عمودی زاده مدیر کل بهزیستی لرستان با اشاره به این موضوع که مددکاری شاکله اصلی دستگاههای حمایتی است، گفت: مددکاران بیشتر مسائل حاشیه ای را مد نظر قرار می دهند و گزارش هایی که می نویسند به گونه ای سلیقه ای است و این کار موجب مغفول ماندن نیازهای واقعی افراد و ضایع شدن حقوق مددجویان می شود.

در پایان مدیر کل بهزیستی لرستان و رئیس شورای سیاستگذاری همایش مذکور احکام اعضای را به آنها اعطاء کرد.

 

webtab